دوره کاردستیهای مینیاتوری

عضویت
در این دوره با استفاده از خمیر پلیمر می‌توانید زیباترین کاردستی‌های مینیاتوری را خلق کنید. این کاردستی‌های زیبا می‌توانند زینت‌بخش میز تحریر یا کار شما باشند.