دوره موسیقی ملل

عضویت
در این دوره نوازندگانی از اقصی نقاط جهان شما را با ظرافت‌ها و زیبایی‌های موسیقی ملل آشنا می‌کنند. موسیقی نماینده‌ای کم‌نظیر برای فرهنگ هر سرزمین است و این ویدئوها شما را به سفری اعجاب‌انگیز در میان فرهنگ‌های متفاوت می‌برند.