دوره گیتار کلاسیک

عضویت
در این دوره شما با نواختن ساز محبوب گیتار کلاسیک آشنا می‌شوید. این ساز زهی از سازهای موثر در فرهنگ موسیقی اروپا به‌شمار می‌رود. ویدئوهای این دوره با بهره‌گیری از رویکردی آکادمیک شما را با نحوه نواختن اصولی و صحیح این ساز آشنا می‌کند.