دوره زندگی و آثار آلفرد برندل

عضویت
آلفرد برندل، پیانیست برجسته اتریشی، در سال 1931 در چکسلواکی سابق متولد شد. از شگفتی‌های زندگی حرفه‌ای برندل این است که بخش قابل توجهی از مهارت‌های موسیقایی وی حاصل خودآموزی است. آثار بتهوون، شوبرت و موتزارت در زمره آثاری هستند که برندل بر آن‌ها متمرکز بوده است. در این دوره مروری بر زندگی و برجسته‌ترین آثار این هنرمند خواهیم داشت.