دوره کلارینت

عضویت
در این دوره شما با ساز بادی کلارینت آشنا می‌شوید که سازی قمیشی است. رویکرد آکادمیک این دوره به شما این امکان را می‌دهد که از سطوح مقدماتی تا سطوح پیشرفته بر این ساز خوش‌آوا مسلط شوید.