دوره زندگی و آثار نورمن فاستر

عضویت
نورمن رابرت فاستر، معمار مشهور بریتانیایی است که از جمله آثار شناخته شده وی می‌توان به طرح گنبد مجلس ملی آلمان در برلین و بنای خیارشور در لندن، و همچنین میدان ترافلگر لندن، موزه هنرهای بوستون، و فرودگاه پکن و هنگ کنگ اشاره کرد. در این مستند با پیچیدگی‌های خاص معماری فاستر و افکار او از زبان خودش و دیگران آشنا خواهید شد؛ مردی که عاشق پرواز است و ایده بسیاری از سازه‌های خود را از همین علاقه و اشتیاق وافر خود به پرواز گرفته است. برای آشنایی بیشتر با این معمار برجسته، با ما همراه باشید.