دوره تاریخ ادبیات جهان

عضویت
در مجموعه ویدیویی تاریخ ادبیات جهان، شما را با نمونه‌های مختلفی از داستان و داستان پردازی آشنا می‌کنیم و به کارایی داستان‌ها در زمان‌ها و مکان‌های گوناگون برای مردم می‌پردازیم. در کل تاریخ، داستان نقش مهمی در زندگی بشر ایفا می‌کرده است اما شدت آن در مکان‌ها و زمان‌های مختلف، متفاوت بوده و همچنین بر مفاهیم متفاوتی تاکید می‌شده است. با تماشای این دوره می‌توانید سفری تاریخی به ادبیات جهان داشته باشید و با آثار بزرگی چون حماسه گیلگمش که یکی از قدیمی‌ترین و نامدارترین آثار حماسی ادبیات دوران تمدن باستان است و همچنین دیگر آثار برجسته ادبیات جهان آشنا شوید.