دوره درک زبان شکسپیر

عضویت
در دوره ویدیویی «درک زبان شکسپیر» به بررسی نوع نوشتار آثار این شاعر و نمایشنامه نویس برجسته انگلیسی می‌پردازیم. امروزه کمتر کسی را می‌توان یافت که نام ویلیام شکسپیر و آوازه شاهکارهای هنری‌اش را نشنیده باشد. نمایشنامه‌های بزرگی همچون رویای شب نیمه تابستان، ژولیوس سزار، هملت، مکبث و رومئو و ژولیت که همگی از نظر سبک نوشتاری در نوع خود بی‌نظیر بوده و جزء بهترین آثار ادبی دنیا به شمار می‌روند. در سال 1623 و هفت سال پس از درگذشت شکسپیر دو تن از اعضای هیئت او به نام‌های جان همینگز و هنری کاندل مجموعه‌ای جامع و منظم از نمایشنامه‌های او را در کتابی تحت عنوان فرست فولیو "First Folio" چاپ و منتشر نمودند. از آن پس آثار این نویسنده شهیر انگلیسی همانند گذشته مورد توجه واقع شد و با وجود گذشت تقریبا چهارصد سال از انتشار آن هنوز هم نمایشنامه‌های مشهور وی در بسیاری از سالن‌های تئاتر سراسر دنیا اجرا می‌شود. علی‌رغم این موضوع بسیاری از افراد معتقدند که زبان به کار رفته در آثار شکسپیر دشوار، نامفهوم و ثقیل بوده و از پیچیدگی خاصی برخوردار می‌باشد. تمامی شاهکارهای هنری شکسپیر تقریبا مملو از آرایه‌های ادبی است و این عناصر ادبی سبب برانگیخته شدن احساسات مخاطب می‌گردند. به عقیده وی تنها با درک، موشکافی و مشاهده نحوه به کار بردن این آرایه‌ها توسط شخصیت‌های داستان می‌توان زبان نوشته‌های او را به خوبی درک نمود. علاوه بر این وی اغلب از فرم مشاجره یا سنجش انتخاب‌ برای ساختار بخشی به گفتگوها در زبان خود کمک می‌گرفت؛ نظیر دیالوگ معروف بودن یا نبودن در نمایشنامه هملت. شکسپیر بیشتر آثارش را به صورت نظم و با یک ترتیب و ریتم مشخصی منتشر می‌کرد و همچنین با استفاده از سبک پنج وتدی یامبیک "Iambic Pentameter" آثار ادبی‌اش را خلق می‌نمود. در این روش پنج ضرب (قسمت) در یک خط قرار داشته و هریک از این ضرب‌ها از دو هجای بی‌تکیه و یا تکیه‌دار تشکیل می‌شوند. در مجموع با بررسی مواردی همچون واژه‌نامه‌‌های شکسپیر، کنش شخصیت‌های داستان، آرایه‌های ادبی، رمز گشایی ریتم و وزن عبارات و شناخت دقیق نسبت به آنها می‌توان به درک صحیح و روشنی از زبان شکسپیر دست یافت. در ادامه توجه شما عزیزان را به تماشای ویدیوهای این دوره جلب می‌کنیم.