دوره گروه سیگور روس

عضویت
از گروه پست‌راک ایسلندی «سیگور روس» چه می‌دانید؟ این گروه از سال 1994 فعالیت خود را شروع کرد و به سرعت محبوب شد. رگه‌های ملودیک، مینی‌مالیستی و کلاسیک در آثار این گروه به چشم می‌خورد. در تابستان 2006 اعضای این گروه پر طرفدار از توری جهانی به خانه بازگشتند و تصمیم گرفتند کنسرتی رایگان در ایسلند برگزار کنند. حتی اگر از طرفداران موسیقی پست‌راک و گروه سیگور روس نیستید، از تماشای ویدئوهای این دوره لذت خواهید برد. در این مجموعه با گروه «سیگور روس» به ایسلند خواهیم رفت تا این کنسرت رایگان را برگزار کنیم.