دوره نمایشنامه شاه لیر اثر ویلیام شکسپیر

عضویت
در دوره «نمایشنامه شاه لیر اثر شکسپیر» شما را با این اثر جاودانه بیشتر آشنا خواهیم کرد. این اثر تراژیک یکی از ارزنده‌ترین تراژدی‌های شکسپیر است. این نمایشنامه در مورد شاه لیر، پادشاه بریتانیا است که در اواخر عمر، کشور را بین دخترانش تقسیم می‌کند. شکسپیر این اثر گران‌قدر را در سال 1606 نوشت که همانند دیگر آثار او از پنج بخش تشکیل شده است: 1- درآمد درام 2- گسترش درام 3- اوج درام 4- نتیجه و 5- پایان درام. با ما همراه باشید تا با نمایشنامه شاه لیر بیشتر آشنا شوید.