دوره مستند زندگی جان اشتاین بک

عضویت
در دوره «مستند زندگی جان اشتاین بک» با زندگی این هنرمند نامی بیشتر آشنا خواهید شد. این نویسنده نامی در سال 1902 در کالیفرنیا متولد شد و در سال 1968 درگذشت. وی در آثار اولیه خود نیز به حمایت از قشر ضعیف جامعه می‌پرداخت تا جایی که او را یکی از برجسته‌ترین نویسندگان سوسیال رئالیسم آمریکایی می‌دانند.از آثار او می‌توان به جام زرین، چمنزارهای بهشت، موش‌ها و آدم‌ها، خوشه‌های خشم، نبردی مشکوک، داستان مروارید، اتوبوس سرگردان، اسب سرخ و غیره اشاره کرد. برای آشنایی بیشتر با این نویسنده بزرگ با ما همراه باشید.