دوره زندگی و آثار جی دی.سلینجر

عضویت
در دوره «زندگی و آثار جی.دی.سلینجر» با جروم دیوید سلینجر، نویسنده معاصر آمریکایی بیشتر آشنا خواهید شد. سلینجر در سال 1919 در نیویورک متولد شد و به خلق آثاری چون ناتور دشت پرداخت که به سرعت شهرت پیدا کرد. این رمان در سال 1999 به عنوان رمان برتر سده بیستم معرفی شد. از دیگر آثار این هنرمند می‌توان به فرانی و زویی، دختری که می‌شناختم، نغمه غمگین، جنگل واژگون و غیره اشاره کرد.