آرتل

دوره دف

عضویت
آرتل
در این دوره شما با ساز کوبه‌ای و ریتمی دف آشنا می‌شوید. دف، با صدای بم خود، در موسیقی سنتی خطه‌های مختلف ایران نقش بسزایی دارد. رویکرد آکادمیک این دوره به شما کمک می‌کند تا بر این ساز خوش‌آوای ایرانی مسلط شوید.
آرتل Loading...