آرتل

دوره نقاشی دیجیتال

عضویت
آرتل
نقاشی دیجیتال یکی از راه‌های تجلی خلاقیت در افراد است، چرا که قادر است محدودیت‌های نقاشی سنتی همچون محدودیت در اصلاح کار و یا استفاده از رنگ‌های بی‌شمار را کنار گذاشته و به نقاش اجازه می‌دهد تا تمامی احساسات خود را به بهترین نحو به نمایش بگذارد. در این دوره آموزشی، با نقاشی انتزاعی، رنگ‌ها، همچنین برنامه‌های مختلف نقاشی دیجیتال، قابلیت‌های آن و تفاوت آنها با یکدیگر و با طرح‌های سنتی آشنا خواهید شد.
آرتل Loading...