آرتل

دوره نقاشی با رنگ روغن

عضویت
آرتل
در این دوره شما با تمامی تکنیک‌ها، اصول و ابزار مورد نیاز در نقاشی با رنگ روغن آشنا می‌شوید. این ابزار نقاشی محبوب مورد استفاده برخی از بزرگترین نقاشان جهان بوده و نقاشی مونالیزا نیز با استفاده از رنگ روغن کشیده شده است.
آرتل Loading...