آرتل

دوره نقاشی با پاستل

عضویت
آرتل
در این دوره با اصول، تکنیک‌ها و ابزار مورد نیاز برای نقاشی با پاستل آشنا می‌شود. تمرکز این دوره بر نقاشی منظره با پاستل است؛ با آن‌که پاستل از ابزار طراحی به شمار می‌رود اما اثر نهایی حاصل از آن معمولا نقاشی تلقی می‌شود و ویژگی‌های نقاشی را داراست.
آرتل Loading...