آرتل

دوره نقاشی با قلم و جوهر

عضویت
آرتل
در این دوره با اصول، تکنیک‌ها و ابزار مورد نیایز برای نقاشی با قلم و جوهر آشنا می‌شوید. در این نوع نقاشی، خط از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند نشان‌دهنده فرم سوژه، نور صحنه و بافت اجسام باشد. با بهره‌گیری از آموزه‌های این دوره شما می‌توانید به تسلط خوبی بر نقاشی با قلم و جوهر دست یابید و نقاشی‌هایی منحصربه‌فرد خلق کنید.
آرتل Loading...