آرتل

دوره سه تار

عضویت
آرتل
در این دوره شما با ساز زهی سه‌تار آشنا می‌شوید. این ساز کهن ایرانی در فرهنگ موسیقی کشورمان تاثیر بسزایی داشته؛ آموزه‌های این دوره از سطح مقدماتی تا سطح پیشرفته شما را با سه‌تار آشنا می‌کند. این ساز ظریف و سبک، نوایی منحصر‌به‌فرد و بسیار گوش‌نواز دارد و تسلط بر آن با بهره‌گیری از این دوره دست‌یافتنی است.
آرتل Loading...