آرتل

دوره آکاردئون

عضویت
آرتل
در این دوره شما با نواختن ساز آکاردئون آشنا میشوید و می‌توانید به تسلط خوبی بر آن دست یابید. آموزه‌های این دوره از آشنایی با ساختمان ساز آغاز شده و تا اجرای قطعات زیبا و شناخته شده ادامه می‌یابد.
آرتل Loading...