آرتل

دوره گیتار آکوستیک

عضویت
آرتل
در این دوره شما با نواختن گیتار آکوستیک آشنا می‌شوید. گیتار آکوستیک از نظر ظاهری شبیه به گیتار معمولی یا کلاسیک است اما تفاوت اصلی این دو در جنس سیم آنهاست؛ سیم گیتار آکوستیک فلزی است. این ساز در سبک موسیقی بلوز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. شما می‌توانید با استفاده از آموزه‌های این دوره بر این گیتار مسلط شوید.
آرتل Loading...