آرتل

دوره ادوارد هاپر و بوم سفید نقاشی

عضویت
آرتل
شب‌زنده‌داران اثر ادوارد هاپر، یکی از شناخته‌شده‌ترین آثار نقاشی در آمریکا است. هاپر این اثر را که هم اکنون در موسسه هنر شیکاگو نگهداری می‌شود، در سال 1942 و در حالی کشید که آمریکا به تازگی تجربه حمله ژاپن به پرل هاربر را از سر گذرانده بود، فضایی تیره حاکی از دلتنگی و تعلیق. از دیگر آثار برجسته او می‌توان به دختر پشت چرخ خیاطی، جاده در مِین، تابستان داخلی، بندر گلوچستر، ایستگاه ای‌آی، عصر آبی، شراب‌فروشی، خورشید صبحگاهی، هتل غربی اشاره کرد که شاید متاثر از سفرهای بسیار ایشان به اروپا و گشت و گذار در نیویورک باشد. در دوره ادوارد هاپر و بوم سفید نقاشی با ما همراه باشید تا با افکار این هنرمند بزرگ بیشتر آشنا شوید.
آرتل Loading...