آرتل

دوره آموزش پیانو

عضویت
آرتل
در این سرویس، با بهره‌گیری از رویکردی آکادمیک، با ساز پیانو آشنا می‌شوید. پیانو اغلب به عنوان کامل‌ترین ساز شناخته می‌شود و از سازهای محبوب در سراسر جهان به شمار می‌رود. با ضربه انگشتان نوازنده به کلاویه‌های پیانو، ارتعاش سیم‌های درون جعبه صدای این ساز را ایجاد می‌کند؛ طول و ضخامت سیم‌ها در نوع صدایی که از پیانو ایجاد می‌شود تاثیر بسیاری دارد. شما با استفاده از آموزه‌های این سرویس می‌توانید به تسلط خوبی بر این ساز دست یابید.
آرتل Loading...